Konzultačné a projektové činnosti systémového integrátora

Naša spoločnosť na základe dlhoročných profesionálnych skúseností našich zamestnancov poskytuje vysoko-odborné konzultácie a projektové riadenie v oblasti systémových integrácií IT a TELCO riešení.

Projektová činnosť v oblasti implementácie informačných technológií

Návrhy riešení a tvorba projektovej dokumentácie vrátane predprojektovej prípravy. V rámci projektových činností zabezpečujeme plnohodnotné zastrešenie projektového riadenia v zmysle metodológie PRINCE2.

Projektová činnosť v oblasti riadenia prevádzky informačných technológií

Návrhy riešení a tvorba projektovej a prevádzkovej dokumentácie. V rámci projektových činností zabezpečujeme plnohodnotné zastrešenie projektového riadenia v zmysle metodológie PRINCE2 pre nasadenie procesov riadenia prevádzky v zmysle metodolģie ITIL.

Konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti GDPR – ochrany osobných údajov

Poradenská činnosť odborne spôsobilej osoby pri dodržiavaní požadovaných postupov na základe novej legislatívy o ochrane osobných údajov.

Poradenská činnosť pri nasadzovaní a implementácií riešení v oblasti IT bezpečnosti a zákona o kybernetickej bezpečnosti

Poradenská činnosť, technický popis, plánovanie a projekt uverejnenia na základe platnej legislatívy v danej oblasti

Riadenie a implementácia bezpečnostných opatrení

Návrhy riešení a tvorba dokumentácie pre zvýšenie a zavedenie bezpečnostných opatrení od minimálnych požiadaviek kladených aktuálnou legislatívou (GDPR) až po prípravu a vypracovanie podpornej dokumentácie pre zavedenie procesných štandardov riadenia bezpečnosti podľa noriem STN-ISO.

Logo
Adresa
PEEM Slovakia, s.r.o.
Bernolákova 1
917 01 Trnava
Slovakia
Mail
info@peemslovakia.sk