Spoločnosť PEEM Slovakia s.r.o. disponuje prostredníctvom svojich zamestnancov certifikovanými profesionálmi pre oblasť projektového manažmentu, manažmentu riadenia prevádzky a manažmentu informačnej bezpečnosti.

Projektový manažment zabezpečujeme v súlade s metodológiou PRINCE2, manažment riadenia prevádzky v zmysle metodológie ITIL a manažment bezpečnosti v súlade s metodológiou STN-ISO.

Logo
Adresa
PEEM Slovakia, s.r.o.
Bernolákova 1
917 01 Trnava
Slovakia
Mail
info@peemslovakia.sk